پاپیون سری مندو - گره باز (آبی درباری براق)

پاپیون ساده تک رنگ آبی درباری براق (مندو - گره باز)

450,000 ریال

افزودن به لیست دلخواه

100 قلم

در زمانهای قدیم پاپیون ها بدین صورت و فاقد گره تولید و ارائه می گردد و فرد استفاده کننده می بایستی قبل از اسفاده آنرا مطابق الگوهای خاص گره میزد. در فشن مدهای کنونی استفاده از این نوع پاپیون ها مجدداً معمول شده و بعضاً افراد آنرا بدون گره دور گردن خود استفاده میکنند.آنهایی که به فکر متفاوت بودن هستند می توانند این پیشنهاد مناسب را برای ایجاد یک ظاهر متمایز، انتخاب نمایند.

BT0006MSSDbl
ساتن
متوسط
6 سانت
12 سانت
16 گرم